kontakt

Realitný Svet s.r.o. 

Sídlo: Jesenná 10 Košice 040 01

IČO: 46043799 , DIČ: 2023422071, IČ DPH:  SK2023422071

zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice Odd. Sro Vl. č. 29223/V

držiteľ povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 244293

orgán dohľadu: Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

 

telefonický kontakt: 0909/220 909

e-mail: info@podajziadost.sk

 

 


informácia o finančnom sprostredkovaní

kontakt