Pôžička bez overenia registra

Pôžičky bez akéhokoľvek overenia registra a peniaze od 400 do 10.000 eur máte na účte.


Pôžička
Suma od 400 € do 25000 €
Splatnosť
rokov
Splatnosť od 1 do 8 rokov
Splátka
€/mes.

Celková výška a mena úveru (S): €, Doba splatnosti: mesiacov, úroková sadzba: % p. a. (fixná), výška mesačnej splátky: €, počet splátok (n): , Celková čiastka: €, RPMN (X): %.

 

Čo je register dlňíkov?

Každá banka k prehodnocovaniu žiadosti o akýkoľvek úver nahliada aj do úverových registrov. Takýchto registrov existuje viac v závislosti od toho , aká banka či spoločnosť do nich zasiela svoje informácie. Môžu to byť informácie fyzických osôb ale aj firiem. Čo sa týka fyzických osôb najviac známe a využívané sú Spoločný register bankových informácií SRBI a Nebankový register klientských informácií NRKI.

Kto prevádzkuje tieto registre?

Tento spoločný register všetkých informácií zastrešuje spoločnosť SBCB (Slovak Banking Credit Bureau). Táto spoločnosť zabezpečuje a zbiera všetky informácie o klientoch, ktoré mu zašlú banky,aby sa vedeli vzájomne informovať o konkrétnom klientovi, o jeho platobnej disciplíne, teda jeho dôveryhodnosti a aj o jeho bonite. Zhromažďuje všetky informácie o akýchkoľvek úverových produktoch, teda klientových záväzkoch. Veľmi jednoducho povedané, úverový register je register o klientoch, ktorí niekedy žiadali alebo čerpali akýkoľvek bankový produkt. To sa týka aj aktuálnych úverov, kreditných kariet, povoleného prečerpania, prípadne to, že je klient ručiteľom. Banka sa tak pri prehodnotení žiadosti dostane k informácii, či daný klient spláca svoje záväzky. Úverový register teda združuje všetky informácie o úveroch a pôžičkách, o povolených prečerpaniach na účte, o všetkých vydaných kreditných kartách ( bez rozdielu či ich používate alebo nie), o všetkých žiadostiach o úveroch ( bez rozdielu, či mal klient daný úver schválený alebo nie). Za výpis z registra si spoločnosť účtuje poplatok 14 €.

Ako často sa aktualizujú informácie v registri?

Všetky dodané informácie sú v registroch aktualizované jeden krát za mesiac.

Ako dlho uchováva register záznamy o klientoch?

Všetky údaje v registri sa uchovávajú ešte 5 rokov po splatení poslednej splátky toho ktorého úveru a uchováva sa kompletná história o danom úvere. Ak si napríklad klient zobral hypotéku na 30 rokov, tak ešte sa dá skontrolovať ďalších 5 rokov, ako svoj záväzok splácal.

Negatívne záznamy v úverovom registri.

Môže sa stať, že klient mešká so splátkami svojho úveru. Táto informácia, je zaslaná do úverového registra. Preto klient získava negatívny záznam. Do registra sa dostávajú aj informácie o zamietnutých žiadostiach alebo žiadostiach o odklade splátok. Všetky tieto informácie zhoršujú možnosť dostať ďalší úver. Keď má ale klient informácie v registri bez negatívnych záznamov, banka takéhoto žiadateľa vyhodnotí ako spoľahlivého.

 


informácia o finančnom sprostredkovaní

kontakt