Pôžičky pre živnostníkov

Špeciálne šitá bezúčelová pôžička pre živnostníkov - postačí ak ponikáte aspoň 6 mesiacov, nemusíte čakať, až budete mať podané daňové priznanie.

Je tu pôžička od 400 do 10.000 eur pre živnostníkov, ktorí nedosahujú vysoké zisky.


Pôžička
Suma od 400 € do 25000 €
Splatnosť
rokov
Splatnosť od 1 do 8 rokov
Splátka
€/mes.

Celková výška a mena úveru (S): €, Doba splatnosti: mesiacov, úroková sadzba: % p. a. (fixná), výška mesačnej splátky: €, počet splátok (n): , Celková čiastka: €, RPMN (X): %.

 

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Na Slovensku sú rôzne formy podnikania fyzických osôb:

- živnostník – SZČO, ako fyzická osoba podľa osobitných predpisov,

- rôzne profesie (napr. veterinárny lekári, finanční poradcovia)

- samostatne hospodáriaci roľník.

Doklady potrebné ku spracovaniu žiadosti:


informácia o finančnom sprostredkovaní

kontakt